שמות חברי העמותה ומחזור

במידה וחבר העמותה הינו בוגר כדורי, מספר המחזור יופיע לידו
שם משפחה שם פרטי מחזור
אבא אפרים י
אביבי דרור כ
אבידר אלדד י
אבידר חסידה ועומרי י
אביטל עפר י
אביטל שי לב
אביעד יצחק לג
אבירם מאיר לב
אביתר יואל יח
אבן אורי
אבן טוב רמי כא
אבני חיים
אגמון עמרם כא
אדלר שאול יט
אהרונוביץ יאיר כא
אהרונסון שושנה
אהרונסון גדי יט
אולייניק אלישע כג
אולשנסקי אבי יט
אופיר דניאל יד
אופיר אורי כח
אופיר עמוס יט
אופיר משה כג
אופנהיים דוביק טו
אורן יאיר י
אילת  (שטינברג) עמינדב יח
אירם  (אוסטרובסקי) שמואל טו
איתי חנן יט
איתן תמי יא
אלדד שמואל יב
אלחנן שמואל
אלטשטוק ניסן יח
אלפרוביץ ראובן טו
אלקיים מאיר לד
אמיר שמואל כג
אמירי יגאל טו
אמסלם אילן מו
אסא אסתר כג
אסא מאיר כג
אקשטיין דב כז
ארגוב מנחם
ארליך אפרים כ
ארנון דן יז
ארסט אליהו יג
אשוח (אלמנת דוד) דבורה כג
אשכנזי צבי יח
אשל (אשכנזי) גדעון כב
אשר עמרם כ
בארי אורי כ
בוס יעל יח
בורוביץ איזי כב
בורקס מיכאל כג
ביברו דן יח
בכר עודד טז
בלר אוצי כב
בלשין מיכאל כב
בן- זאב (שליין) אמנון יא
בן – שפר יאיר יז
בן אריה אריה יד
בן יהודה דוד ח
בן יעקב אלי כב
בן יעקב חיה
בר גדעון כ
בר – יוסף יהונתן כא
בר לב (ניצני) נגה כה
ברטוב (גוטמן) עדן יד
ברלב עזרא יז
ברנד דניאל כב
ברק מאיר כג
ברקוביץ אורי יד
גבע אריה כ
גבע פנינה ל
גדיש יורם כ
גוגנהיים יוסף יא
גוטמן עמנואל
גוטרמן יצחק יח
גולדנברג דודיק כז
גוליברודה עכסה כג
גולן גדי טז
גולני  (בן גדעון ז”ל) עובד כג
גונן יובל לב
גופר (סיטמן) חיים כג
גורניק אריה כא
גזית   (זיסלה) שמואל יב
גיא יואב כג
גיא אהוד כח
גיל עמוס יח
גיל ישראל יח
גל מלכה כג
גלב אהוד כ
גלמן מאיר כא
גלעד עמוס כה
גלעדי גדעון בן נחמן ז”ל א
גלעין   (גלמן) יצחק ו
גלר צבי כג
גניים עלי מא
גנץ יעקב לה
גרוזובינסקי זאב ז
גרונדוג (נאמן) אלישבע יח
גרייבר נמרוד יח
גרייצר ישעיה טז
גרינשפון רמי יז
גרנות  (גרוסמן) רן יח
גרניט בן ציון לב
דאהר מחמד כה
דביר אריה טו
דולב (דולברג) עמי טז
דופלט אריה כה
דותן מוטי
דיין אילן כג
דניאלי דן יח
דקל      (זלץ) שולמית יח
דקל  (עופר) ניצה יט
דרורי יהודה יח
הוז עדי יג
הוז גדעון כג
הורביץ זהר יג
היימן דניאל לו
הילמן הלל
הירש גדעון יז
הלוי אמציה יט
הרפז יגאל יח
הררי יעקב יז
הרשקוביץ עמית כח
וגנר   (יש הערה) אמנון יז
וולך אריה לט
וולך יוסף כג
וולף דניאל יד
וינמן יורם יח
זבולון ישראל לט
זוטרא  דן יז
זולר   (בורוכוב) גילה יח
זומר שמואל כג
זיו בלהה כז
זיו (וייס) גדעון כ
זילברמן עמנואל טז
זלינגר אריה יב
זרצקי אליק יז
חוקס משה יט
חטיב וליד יח
חמזה עבדול לטיף כג
חן נחמה  * יח
חסיד מיכה ט
חרמוני יובל יח
טל יובל ג
טל אורי כ
טלמון   (טיגרמן) דניאל יא
טריפון עוזי לו
יבין שמעון טז
יוגב דוד יג
יוניש יעקב כב
ילון עוזי יט
ינון  (גייצר) רחל כא
יניב נתן יח
ינקלביץ אסתי
יעקבי אוריאל יח
יעקובוביץ יהודה יט
יעקובוביץ דרור כד
יעקובסון ראובן יז
יפה ראובן ז
יפה דוד יב
יצחקי יצחק כ
יצפאן אלי מו
ירון חיים יב
ישראלי איתן טו
ישראלי יורם כ
ישראלי אברהם כא
כהן אלכסנדר ט
כהן דב כא
כהן חסיד כה
כהן יזהר כב
כהן ישעיהו לב
כהן רות לט
כהן יובל כד
כהן מיקי כה
כהן (אלמנת רפי) גילה כג
כהן רן כב
כנרי ברוך טו
כץ יוסף טו
כץ דני יט
כץ יריב כה
כרם דרור טו
כרמי אריה כד
כרמי חנן כג
כרמלי יהושע כז
כרמלי     (ברזני) ורדה כז
לב מיכאל א
לביא יורם יג
לביא יואל כב
לגו  משה לא
לוברני רמון יח
לוי שם – טוב כ
לוי יוסף ח
לויט נעם לד
לויט בועז לא
לויט              (ראה הערה) מיכה לט
לוינגר גדעון יח
לוצקי (אלמנת חזי) ציפי כג
לוצקי (בן של חזי זל) איתן כג
ליבמן יעקב יט
ליסאי גרשון יח
לנגוצקי יוסי טו
לנדאו אלי יד
לנדסמן יצחק יא
לרמן ישראל טו
לרנר דניאל יט
לשם רותי כב
לשם  (לשצ’בר) יואל טו
מאירי עוזי כג
מאירי בינקה כג
מדיני שמאי כב
מוקדי עמיר כז
מוקדי ערן לא
מורג (מוזס) חנן כב
מזור   (שפרוך) גדעון כה
מיזלין עמי יד
מילוא  (מיליקובסקי) מנו יח
מילר אורי יט
מימון  (קורנגולד) רות כא
מינצקר חנה כב
מינקה ברוך כא
מישאלי דוד יב
מלוא אורי כז
מלמד דוד יז
מנדלסון חיים יב
מנור  ד”ר שאול טו
מעוז אריה כב
מרגלית אורי כ
מרום דן טז
מרמור שי יח
נבון אבי כב
נבות יעקב יד
נבט עמוס כד
נדב עזריאל יח
נוה  מזי כג
נוה (בדט) דוד כה
נוימן דני י
נוימן מרדכי יח
נותקין יאיר ז
נחמיאס משה לד
ניג’ם סלים כז
נמרון (אחות רפי כהן) רוני כג
ניר  (סרי) אהרן טו
נלקן שמואל יג
נסראדין יוסף כה
נצר משה ד
נרד אבינועם יט
סביון  (סוקולסקי) נתן טו
סוגלסקי אברהם כא
סיטון גבריאל ז
סירקיס עמנואל כא
סירקיס אריה כב
סלמאן אסד כג
סמדר יחיאל כ
סמיש  (ד”ר) יוחאי יח
עאסלה פאיק כז
עבדאלרזק האשם יח
עבודי מרדכי כ
עוזרי מנחם לו
עזאם פאיז כג
עמיעד אמוץ טז
עמיר  עמוס טז
ענבר  (קליימן) ישראל יט
ענבר (פולונסקי) נתן יח
עפרון יואב כב
עפרון (בליימן) יהודה טז
עפרוני עמי יט
עקיבא אמציה כג
ערן מיכאל טו
פאר נתן ז”ל כג
פאר (אלמנת נתן) שולה כג
פולקובסקי דן כז
פוקס יובל כא
פוקס יורם כז
פז אורי יד
פז נחום כג
פז (פוזין) נחמי כה
פחרי נעאמני כד
פינדליג דליה יח
פלג (פוגל) אליהו כ
פלג (פוגל) גדעון כה
פלד מיכה כב
פלמון אהרן טז
פנחסי ישראל כב
פרדקין ישראל טו
פרודנברג יואל ט
פרחי (אלמנת אורי) נחמה כג
פרי ישעיהו טו
פרי   (קוטלר) יצחק   (הערה) ד
פרידלנדר עמנואל יט
פרייס יהודה יד
פרימן נחום יט
פרנס ברוך כא
פרנק מרדכי לב
פרס אריה טו
פרץ   (פרנץ) יוסף ז
צדפי רמי יז
צור     (צרבניק) יובל יח
ציוני אליעזר יט
צייזל רפי יח
צפרוני עמוס כב
צפרוני דוד יב
צפריר יוסי יב
צפריר יואל כב
קדישאי יאיר ז
קדמון גדעון יט
קולטין  (פרופ’) יגאל יט
קופר עמירם יט
קוצר אריה יט
קוצר      (פרידמן) נעמי יט
קוצר  (קפלר) שלמה כא
קוק אברהם יט
קלופשטוק גד יז
קליבורט ישראל כא
קליגר יעקב טז
קמינסקי יעקב טו
קמינסקי ראובן כא
קניגספלד  מיכאל כב
קפלן אברהם ד
קפלן יאיר יח
קרבלוב עמיצור טו
קרפ שמואל כא
רביד אורי יח
רבלין אהרן יד
רוזנטל עמוס לד
רוזנר גדעון יא
רוטמן אהוד טז
רוטשילד אליהו י
רויזמן אילן יד
רון  (לוסטיג) אריה יא
רון  (רוזנצוויג) מאיר יח
רונן (רוזנברג) חלוץ טו
רז גדעון כ
רזק יהושע כב
רחמילביץ   (לוסקי) ניצה יח
רחמילביץ   (ליסר) רות כד
רמות      (רוזנפלד) עמנואל א
רמתי גדעון כב
רפמן עמוס יד
רקובר מיכה כא
שגיא ברוך כד
שדה עובד ז
שדמי יששכר ד
שורץ אסתר כא
שושני דודיק טז
שחל עודד כא
שחם נעמי ד
שטיין גד ה
שטרייכמן גרשון כ
שי  גיורא כא
שילוני יובל כה
שכטר מרדכי יח
שלו אברהם כ
שלף גדליה טז
שמואלי יוסף כב
שמואלי שמואל כה
שמי שפי טו
שמר דבורה כג
שני (שינמן) עמי כא
שנער אהוד יח
שנער גדעון כז
שפי שאול ד
שפירא דורך י
שפירא (גל) משה כז
שפר דני יח
שפר מלאכי כה
שצקי יוסף יח
שקד  (לוי) רחל כג
שריג גדעון טו
תבור עודד כא
תגר (קנולר) רותי כה
תיבון אריה יח
תירוש דוד כד
תמיר (תג’ר) חיים טז